Ustawa Sejmu Muratyckiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku

regulująca zasady jego działania

Awatar użytkownika
Waksman
Site Admin
Posty: 217
Rejestracja: 11 mar 2020, 14:55
x 43
x 22

Ustawa Sejmu Muratyckiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku

Post autor: Waksman »

Ustawa Sejmu Muratyckiego
z dnia 15 kwietnia 2020 roku
regulująca zasady jego działania


ROZDZIAŁ I
[Informacje ogólne]
Art. 1. Niniejsza ustawa ustala oraz reguluje zasady działania Sejmu Muratyckiego jako władzy ustawodawczej na terenie ZKRM.

Art. 2. Sejm Muratycki stanowi organ władzy ustawodawczej na terenie ZKRM.

Art. 2a. Jedna kadencja Sejmu Muratyckiego trwa 1 miesiąc.

ROZDZIAŁ II
[Wybory sejmowe]
Art. 3. Wybory do Sejmu Muratyckiego zarządzane są przez Pierwszego Towarzysza ZKRM nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed upływem trwającej kadencji.

Art. 4. W wyborach może startować każdy obywatel ZKRM chyba, że zakazuje to wyrok Sądu Ludowego.

Art. 5. Liczbę mandatów na dane wybory sejmowe określa Pierwszy Towarzysz w stosownym Ukazie na podstawie ogólnej aktywności państwowej i liczbie obywateli.

Art. 6. Jeśli liczba obywateli Związku jest mniejsza lub równa 5 wtedy posłem na Sejm jest każdy obywatel ZKRM.

Art. 7. Pierwszy Towarzysz ZKRM oraz Król Królestwa Koribii zawsze mają status posła na Sejm.

ROZDZIAŁ II
[Posiedzenia]
Art. 7. Pierwsze, organizacyjne posiedzenie Sejmu Muratyckiego otwierane i prowadzone jest przez Pierwszego Towarzysza ZKRM.

Art. 8. Podczas posiedzenia organizacyjnego spośród posłów wybiera się Marszałka Sejmu.

Art. 9. Marszałek Sejmu otwiera posiedzenie gdy do rozpatrzenia zgłoszono min. 2 projekty (ustawy lub uchwały).

Art. 10. Podczas jednego posiedzenia Sejm może wziąć pod rozpatrzenie maksymalnie 3 projekty.

Art. 11 Posiedzenie winno przeprowadzać się wg. poniższego schematu:
  1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie punktów porządku dziennego (tj. listy projektów, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia),
  2. Debata, zgłaszanie poprawek, głosowanie nad projektem nr 1,
  3. Debata, zgłaszanie poprawek, głosowanie nad projektem nr 2,
  4. Debata, zgłaszanie poprawek, głosowanie nad projektem nr 3,
  5. Zamknięcie posiedzenia.
Art. 12. Debata winna trwać min. 24h a maksymalnie 3 dni. Termin ten można wydłużyć jeśli większość posłów wyrazi taką chęć.

Art. 13. Głosowanie winno trwać min. 24h a maksymalnie 3 dni.

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie w dzień ogłoszenia.

/-/ Pierwszy Towarzysz ZKRM
Kaspar Waksman-Dëter
Kaspar Waksman-Dëter
Pierwszy Towarzysz Związku Kalkilistycznych Republik Muratyckich
Obrazek Obrazek

Wróć do „Dziennik Ustaw”