Zaproszenie na Our Sound

Halo, halo Wielki Świecie!
AFvTD
Posty: 1
Rejestracja: 23 cze 2020, 19:43

Zaproszenie na Our Sound

 • Cytuj
 • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: AFvTD »

W związku z prośbą organizatora przekazuję informację na temat Our Sound - treść oryginalna.

Dwunasta edycja Our Sound Song Contest i debiutująca I edycja Junior Our Sound Contest ruszają!

Oba wydarzenia odbędą się w drugiej połowie 2020 roku kolejno w Eldoracie i Grodzisku na terenie Księstwa Sarmacji czyli zwycięzcy XI edycji Our Sound Song Contest.

Poniżej informacje o konkursie:
Regulamin Główny Our Sound Song Contest i Junior Our Sound Song Contest

Art. 1 [Ogólne]
Międzymikronacyjny Konkurs Muzyczny Our Sound (dalej "Konkurs") jest konkursem apolitycznym, mający na celu zjednoczenie mikronacji poprzez muzykę.

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Edycje obu Konkursów odbywają się co rok, z możliwym przesunięciem o pół roku.

2. O zbliżającym się konkursie w miejscach publicznych Mikronacji informują Członkowie Komisji Naczelnej Władze chętnej do udziału Mikronacji powinni zgłosić swój kraj do Przewodniczącego Komisji Naczelnej.

3. Organizowaniem danej edycji Konkursu zajmują się Członkowie Komisji Naczelnej (dalej "Organizatorzy").

4. Komisja Naczelna jest powoływanym przez zwycięską w poprzedniej edycji mikronacje organem mającym za zadanie organizacje i prowadzenie bieżącej edycji Konkursu. Jej liczebność może być jedno lub wielo osobowa.

5. Komisja Naczelna stała składa się z maksymalnie pięciu osób - dyrektora konkursu (przewodniczącego Komisji Naczelnej - najbardziej wymaganej osoby do prowadzenia danej edycji konkursu), przedstawiciela mikronacji organizującej daną edycke konkursu (I vice-przewodniczącego Komisji Naczelnej), przedstawiciela regionu i miasta organizatorskiego (II vice-przewodniczącgo Komisji Naczelnej), przedstawiciela mediów oraz wyznaczonego członka pomocniczego.

6. Najważniejszą osobą w kwestii konkursu jest jego dyrektor pełniący też role Producenta Wykonawczego i Przewodniczącego Komisji Naczelnej Koniursu - to on może też zastąpić cały skład komisji (przewodniczącego Komisji Naczelnej) gdy jest taka potrzeba.

7. Skład Komisji Naczelnej jest poszerzany lub skracany na wniosek Dyrektora Konkursu lub jej członków.

8. W razie organizacji dwóch lub więcej konkursów przez jedną mikronacje czas trwania jej Komisji Naczelnej ulega automatycznemu przedłużeniu.

9. Zgłaszanie mikronacji do konkursu trwa do zakończenia określonego przez Organizatorów terminu.

10. Każda Edycja Konkursu zawierać w sobie ma: - Preselekcje - Finał - Głosowanie - Przedstawienie wyników oraz zakończenie Edycji

11. Kraj, który zwyciężył w głosowaniu, jest organizatorem następnej Edycji Konkursu.

12. Skład Komisji Naczelnej jest zmienny co edycje lecz stały przez cały okres jej trwania.


Art. 3 [Preselekcje]

1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować preselekcje do Konkursu, bądź powołać specjalną komisję do wyłonięcia utworu reprezentującego dany Kraj w danej Edycji Konkursu.

2. Organizatorzy mają obowiązek nadzorować Preselekcje we wszystkich Krajach Uczestnikach, by nie doszło do naruszeń Regulaminu dlatego w zgłoszeniu musi znaleźć się link do preselekcji lub ogłoszenia utworu przez daną, startującą w konkursie mikronacje.

Art. 4 [Głosowanie]

1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować zgodne z zasadami głosowanie na każdej Edycji Konkursu, a także przedstawić Organizatorom wyniki głosowania w Kraju według następującej punktacji:

X miejsce - 1 punkt
IX miejsce - 2 punkty
VIII miejsce - 3 punkty
VII miejsce - 4 punkty
VI miejsce - 5 punktów
V miejsce - 6 punktów
IV miejsce - 7 punktów
III miejsce - 8 punktów
II miejsce - 10 punktów
I miejsce - 12 punktów

2. Organizatorzy powinni przedstawić punktację od każdego Kraju we wszystkich Miejscach Publicznych Krajów Uczestników bądź na stronie głównej i/lub wyznaczonego forum organizującego państwa


Art. 5 [Utwory muzyczne]
1. Konkurs ma na celu wyłonięcie najpopularniejszego utworu muzycznego wśród mieszkańców v-świata.
2. Utwory muzyczne nie mogą przekraczać długości 5 minut.
3. Dopuszczalne są utwory zarówno autorskie (stworzone przez obywateli mikronacji) jak i te stworzone przez kogoś innego - także te znane z realnego radia i telewizji czy nośników muzycznych.
4. Język utworów jest dowolny a jedyne zastrzeżenie dotyczy tego by tekst utworu nie był kontrowersyjny. Za wysłany utwór odpowiada wysyłająca go mikronacja.
5. Dopuszcza się utwory instrumentalne jednak zaleca się by jednak były prezentowane z wokalem.
6. Wiek wokalisty i członków zespołu to 8 - 15 lat dla Junior Our Sound Song Contest i powyżej 16 lat dla dorosłego Our Sound Song Contest.
7. Określony wiek musi być ukończony w czasie przeprowadzania konkursu a zwłaszcza w terminie głosowania.
8. Nie mogą być użyte piosenki z poprzednich edycji danego konkursu oraz piosenki z "dużego" Our Sound w jego dziecięcym odpowiedniku.

Art. 6 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
3. Zmiany w regulaminie wchodzą z chwilą ich publikacji
4. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.
Regulamin 12 edycji Our Sound Song Contest
Cytuję:
Art. 1 [Ogólne]
Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Dwunasta edycja Konkursu Our Sound Song Contest ma się odbyć między czerwcem a wrześniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w mieście Eldorat w Konsulacie Sclavinii na terenie Księstwa Sarmacji.
2. Początek 12 edycji Our Sound Song Contest planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku.
3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 października 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 2 października 2020 r.
3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji.
4. Konkurs odbędzie się na terenie Konsulatu Sclavinii.
5. Miasto i arena konkursu będą ustalone przez organizatora wydarzenia.
6. Dyrektorem 12 edycji konkursu Our Sound Song Contest i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice.
7. W przypadku Księstwa Sarmacji w skład Komisji Naczelnej wchodzą:
a) Dyrektor i zarazem Producent Wykonawczy i przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu - Krzysztof Hans
b) Przedstawiciel Państwa - Gospodarza Konkursu JKM Książe Księstwa Sarmacji lub wskazany przez niego członek Rady Ministrów odpowiedzialny za Kulturę lub Dyplomacje (jest to I Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
c) Przedstawiciel Regionu i Miasta - Gospodarza Konkursu: Konsul Konsulatu Sclavinii (jest to II Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
d) Przedstawiciel Mediów - szef Unicorn Media Corporation Guedes de Lima (jest to III Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
e) Dodatkowa osoba wskazana wedle uznania przez Dyrektora Konkursu
8. Do momentu zgłoszenia potrzeby przez Dyrektora Konkursu to on sam nim zarządza a użyteczność Komisji Naczelnej jest zamrożona.
9. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@op.pl , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji
10. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail.
11. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to dwa miesiące od dnia startu przyjmowania piosenek.
12. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu a jego edycje z chwilą publikacji.
3. Regulamin oraz zmiany w nim opublikowane będą w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.
Regulamin 1 edycji edycji Junior Our Sound Song Contest
Cytuję:
Art. 1 [Ogólne]
Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Pierwsza edycja Konkursu Junior Our Sound Song Contest ma się odbyć między czerwcem a grudniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w Książęcym Mieście Stołecznym Grodzisk w regionie Starosarmacji na terenie Księstwa Sarmacji.
2. Początek 1 edycji Junior Our Sound Song Contest planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku.
3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 października 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 2 października 2020 r.
3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji.
4. Konkurs odbędzie się na terenie regionu Starosarmacji.
5. Miastem odbywania się konkursu jest Książęce Miasto Stołeczne Grodzisk zaś areną Stadion Narodowy Księstwa Sarmacji.
6. Dyrektorem 1 edycji konkursu Junior Our Sound Song Contest i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice.
7. W przypadku Księstwa Sarmacji w skład Komisji Naczelnej wchodzą:
a) Dyrektor i zarazem Producent Wykonawczy i przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu - Krzysztof Hans
b) Przedstawiciel Państwa - Gospodarza Konkursu JKM Książe Księstwa Sarmacji lub wskazany przez niego członek Rady Ministrów odpowiedzialny za Kulturę lub Dyplomacje (jest to I Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
c) Przedstawiciel Regionu i Miasta - Gospodarza Konkursu: Konsul Konsulatu Sclavinii (jest to II Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
d) Przedstawiciel Mediów - szef Unicorn Media Corporation Guedes de Lima (jest to III Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu)
e) Dodatkowa osoba wskazana wedle uznania przez Dyrektora Konkursu
8. Do momentu zgłoszenia potrzeby przez Dyrektora Konkursu to on sam nim zarządza a użyteczność Komisji Naczelnej jest zamrożona.
9. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@op.pl , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji
10. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail.
11. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to pięć miesięcy od dnia startu przyjmowania piosenek.
12. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu a edycje regulaminu w momencie ich publikacji.
3. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.
Terminarz
Obrazek
XII Our Sound Song Contest - Eldorat 2020
4 czerwca 2020 r. (od godz. 20:20 - to będzie godzina początku i końca poszczególnych etapów konkursu) - 4 sierpnia 2020 r. Preselekcje krajowe i zgłaszanie utworów
4 sierpnia 2020 r. - 28 września 2020 r. Głosowanie międzynarodowe
28 września 2020 r. - 4 października 2020 r. Publikacja wyników
4 października 2020 r. - 10 października 2020 r. Rezerwowy czas na publikacje wyników
Dzień po publikacji wyników start wersji dziecięcej konkursu:

Obrazek
I Junior Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:
4 czerwca 2020 r. od godz. 20:20 (będzie to też godzina początku lub końca kolejnych etapów konkursu) - 4 października 2020 r. Preselekcje krajowe i zgłaszanie utworów
4 października 2020 r. - 29 listopada 2020 r. Głosowanie międzynarodowe
29 listopada 2020 r. - 4 grudnia 2020 r. Publikacja wyników
4 grudnia 2020 r. - 10 grudnia 2020 r. Rezerwowy czas na publikacje wyników wyników

Organizacja:
Obrazek
XII Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:
Nadawcy telewizyjni: RTS, Telewizja Korona
Kraj organizujący: Księstwo Sarmacji
Region organizujący: Konfederacja Sclavinii
Miasto organizujące: Eldorat
Miejsce wydarzenia: Arena Sclavinia
Obrazek
Informacje o obiekcie:
Liczba miejsc - 45 tys. miejsc
Liczba miejsc siedzących - 40 tys. miejsc
Liczba miejsc stojących - brak
Liczba miejsc dla niepełnosprawnych - 2 tys. miejsc
Liczba miejsc dla VIP-ów - 3 tys. miejsc
Liczba miejsc parkingowych ogółem - 50 tys.
Najbliższa stacja kolejowa - 100 m
Najbliższe lotnisko - 12 km
Najbliższy przystanek komunikacji - 240 m
Ceremonia Otwarcia: Czerwony Dywan w pobliżu lokalnego Pałacu Kultury
Scena:
Obrazek
Executive Supervisor (organizator i producent wykonawczy konkursu) : Krzysztof Hans van der Ice
Mail konkursowy: poland7@op.pl
Konkursowy numer GG: 7260161
Slogan: La Dolce Vita
Wyjaśnienie sloganu: Slogan, hymn oraz piosenka dodatkowa mówią o radości, zabawie i cieszeniu się z życia.
Hymn:
After Dark - La Dolce Vita
https://www.youtube.com/watch?v=8AW72HhCPfI
Dodatkowy utwór promocyjny:
Golec uOrkiestra - Dzieje się
https://www.youtube.com/watch?v=BPs-yb_6dSo
Prowadzący widowiska: Anastasiya Vinnikova + 3 prezenterki opisane przy Junior Our Sound
Reporterki i prowadzące konferencje prasowe obu konkursów Our Sound: Yulia Shisko, Alena Karpovich i Ninel Karpovich - te trzy ostatnie to wokalistki z zespołu 3+2 - pierwszego sarmackiego reprezentanta na Our Sound.
Opening Act: Anastasiya Vinnikova - I love Sarmatia
Interval Act:
- Anastasia Vinnokova - Here we go for the gold
- hymn i piosenka towarzysząca konkursowi
- Zwycięska piosenka z XI edycji Our Sound od Incisive'a
Dodatkowo z racji 10 lat Our Sound wystąpią także:
- zespół 3+2 z piosenką "Far Away" (pierwszą w historii konkursu w barwach Sarmacji) i dodatkowym singlem "Butterfiles"
- zespół Rammstein (reprezentacja RSiT - pierwszy gospodarza konkursu) z piosenką "Amerika" z I edycji i nowym singlem "Radio"
- zespół Omega (pierwszy zwycięzca w historii Our Sound - reprezentacja Monarchii Austro-Węgier) z utworem "The Girl With The Pearl's Hair" (org. "Gyöngyhajú lány")
Przedział wiekowy uczestników konkursu: 16+

I Junior Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:
Nadawcy telewizyjni: RTS, Telewizja Korona
Kraj organizujący: Księstwo Sarmacji
Region organizujący: Starosarmacja
Miasto organizujące: Grodzisk
Miejsce wydarzenia: Stadion Narodowy z możliwą zmianą na Arenę Książęcą:
Obrazek
Obrazek
Ceremonia Otwarcia: RTS Studio
Obrazek
Scena:
Obrazek
Executive Supervisor (organizator i producent wykonawczy konkursu) : Krzysztof Hans van der Ice
Mail konkursowy: poland7@op.pl
Konkursowy numer GG: 7260161
Slogan: Ding-a-Dong
Hymn:
Matthias Stigl - Ding a Dong
https://youtu.be/uek6OmipOBY
BeFour - Ding a Dong:
https://www.youtube.com/watch?v=wqNfm7m8zRU
Wyjaśnienie sloganu: Slogan i utwór to w tym przypadku sygnał do zrobienia czegoś nowego nawet w trudnej chwili.
Dodatkowy utwór promocyjny:
Anna Stadling - Nu är jag ung: https://www.youtube.com/watch?v=CGKYfFPj-MY
https://www.youtube.com/watch?v=P0YCl2oD9rk
Prowadzące widowiska - prezenterki Telewizji Korona: Aleksandra Jasnewska
Obrazek
Tamara Starska:
Obrazek
Edyta Głębka:
Obrazek
Opening Act: Hymn konkursu w wersji Matthiasa Stigla
Interval Act:
- Hymn konkursu w wersji zespołu BeFour
- Piosenki "Prawie My" i "Empires" Alicji Szemplińskiej
- Kilka dodatkowych niespodzianek
Przedział wiekowy uczestników konkursu: 9-15 lat

Krzysztof Hans
Posty: 9
Rejestracja: 27 cze 2020, 15:14

Re: Zaproszenie na Our Sound

 • Cytuj
 • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Krzysztof Hans »

Poprawka zasad konkursu w Regulaminie Głównym z racji Junior Our Sound:
Art. 5 pkt. 7. Określony wiek musi być ukończony w czasie nagrania utworu.

Krzysztof Hans
Posty: 9
Rejestracja: 27 cze 2020, 15:14

Re: Zaproszenie na Our Sound

 • Cytuj
 • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Krzysztof Hans »

Tymczasem poprawie ulega logo na te od Jego Królewskiej Mości Macieja II z Królestwa Dreamlandu:
Obrazek

Krzysztof Hans
Posty: 9
Rejestracja: 27 cze 2020, 15:14

Re: Zaproszenie na Our Sound

 • Cytuj
 • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Krzysztof Hans »

Przypominam że koniec zgłoszeń do dorosłej wersji Our Sound mija 4 sierpnia a do dziecięcej 4 października.

Krzysztof Hans
Posty: 9
Rejestracja: 27 cze 2020, 15:14

Re: Zaproszenie na Our Sound

 • Cytuj
 • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Krzysztof Hans »

Junior Our Sound 2020 i Our Sound 2020 mają nowe slogany a pierwszy konkurs także prowadzących !
Nowy slogan to "Around the World' czyli "Dookoła Świata" a zastąpi dotychczasowy wstępny slogan czyli "Ding-a-Dong".
Zmieni się też hymn konkursu z "Ding-a-Dong" w wersjiach "Matthiasa Stigla" i zespołu BeFour na "Halfway Around the World" zespołu A-Teens który tym samym samym zostanie gwiazdą specjalną w miejscu Matthiasa Stigla. Niemiecki zespół BeFour zostanie jako dodatkowa gwiazda widowiska.
Prezentujemy zatem nowy hymn konkursu: https://youtu.be/bhLHZovX1t0
A tutaj oprawa muzyczna konkursu zbudowana na podstawie hymnu: https://youtu.be/RiBtVLvchhYk

Dodatkowym gościem specjalnego jest zespół B'Witched znany chociażby z tej piosenki:
https://youtu.be/UvjLgjtJKsc

Zmianie ulega też slogan i hymn dorosłego konkursu z "La Dolce Vita" na bardziej bliższy konkursowi "Sound of Music" a hymn konkursu wykona szwedzka piosenkarka Velvet: https://youtu.be/qWG392hYmps


Zmiany w organizacji dotyczą także prowadzących. Dorosły konkurs Our Sound poprowadzą reprezentantka Księstwa Sarmacji na jednej z edycji Anastasiya Vinnikova oraz trzy prezenterki Telewizji Korona czyli Aleksandra Jasnewska, Tamara Starska oraz Edyta Głębka. Nowe i zarazem własne prowadzące dostanie za to Junior Our Sound a będzie to  zespół...
Obrazek
Ten popularny u dzieci i młodzieży zespół tworzą trzy widoczne na zdjęciu dziewczyny - Julia Trojanowska, Natalia Klewicz i Karolina "Gefi" Gefert. Głosowanie i nie tylko poprowadzi też wraz z nimi Ida Nowakowska-Herndon.
Dotychczasowe prowadzące Junior Our Sound zajmą się ceremonią otwarcia Junior Our Sound (w przypadku Our Sound role będą odwrócone czyli tutaj rola należeć będzie do My3 które zostaną też reporterkami dorosłego Our Sound) a dodatkowo Edyta Głębka i Tamara Starska będą odpowiadać za konferencje prasowe konkursu Junior Our Sound. W przypadku dorosłego konkursu kolejne prezenterki sarmackiej Telewizji Korona czyli Roksana Świętek i Agnieszka Jaworska wsparte przez wspomnianą dziennikarkę Idę Nowakowską-Herndon.

Krzysztof Hans
Posty: 9
Rejestracja: 27 cze 2020, 15:14

Re: Zaproszenie na Our Sound

 • Cytuj
 • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Krzysztof Hans »

Szanowni Państwo
Niniejszym z racji niskiej frekwencji dopuszczam do startu w obu konkursach regiony państwa sarmackiego posiadające status państwa stowarzyszonego. Tyczy się to Baridsu, Teutonii i Sclavinii. Hasseland i Starosarmacja będące prowincjami wystartują razem jako Księstwo Sarmacji. Gospodarzem dorosłego Our Sound będą razem Konfederacja Sclavinii i Księstwo Sarmacji.

Organizator 12 edycji Our Sound
(-) Krzysztof Hans van der Ice

PS: Koniec zgłoszeń do dorosłego konkursu już 4 sierpnia! Nie zapomnijcie wysłać mi piosenki!

Krzysztof Hans
Posty: 9
Rejestracja: 27 cze 2020, 15:14

Re: Zaproszenie na Our Sound

 • Cytuj
 • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Krzysztof Hans »

Pora odsłonić pierwsze karty związane ze stawką konkursową Our Sound Song Contest 2020.
Pierwsze dwa państwa:
01 TARJATURUENAT TUOLELENKI
Antiloop - In my mind: https://www.youtube.com/watch?v=L5sQYUFGAc0
02 KSIĘSTWO SARMACJI
Poseł Berkowicz - #hot16challenge: https://www.youtube.com/watch?v=Dh2T8B9Z5wA

Lista będzie aktualizowana wraz z nowymi utworami :)

Dodatkowo pora odsłonić także pierwsze karty związane ze stawką konkursową Junior Our Sound Song Contest 2020.
Pierwsze dwa państwa:
01 KONFEDERACJA SCLAVINII
Natalia Kukulska - Puszek Okruszek: https://www.youtube.com/watch?v=_j6DwFwmV98
02 KSIĘSTWO SARMACJI
AniKa Dąbrowska - Do Gwiazd: https://www.youtube.com/watch?v=8z8bhvkMcrA

Lista będzie aktualizowana wraz z nowymi utworami :)

PS: Na skutek obiekcji ze strony Gubernatora Konfederacji Sclavinii Ludwika Tomoviča powstałych po finale dorosłych preselekcji Księstwa Sarmacji dorosły konkurs Our Sound zostanie przeniesiony z Areny Sclavinia w Eldoracie do tego samego miejsca co dziecięcy czyli Areny Grodzisk w Grodzisku.
Szerzej o tych obiekcjach i nie tylko w okolicznościowej gazetce Our Sound News:
Nr. 1: https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12249
Nr. 2: https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12249
Nr. 3: https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12258

Krzysztof Hans
Posty: 9
Rejestracja: 27 cze 2020, 15:14

Re: Zaproszenie na Our Sound

 • Cytuj
 • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Krzysztof Hans »

Kolejne piosenki z innych krajów?
03 KRÓLESTWO TRIZONDALU
Roméo Elvis - Défoncé
https://www.youtube.com/watch?v=cKrZ9Sd88tI
04 RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
F. Bohomolec "Kurdesz"
https://youtu.be/5Vb0qrizYOI
Jednocześnie z dziecięcego konkursu wycofana zostaje Konfederacja Sclavinii.

PS: Co z selekcjami u was? Czas tylko do wtorku!

Krzysztof Hans
Posty: 9
Rejestracja: 27 cze 2020, 15:14

Re: Zaproszenie na Our Sound

 • Cytuj
 • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Krzysztof Hans »

UWAGA! Zmiana w terminarzu - z racji niskiej frekwencji (tylko 6 krajów na ten moment w dorosłym konkursie i 1 w dziecięcym) przesuwam czas na zgłoszenia do 4 października z możliwym przyspieszeniem 4 września jeżeli do tego czasu uzbieram 10 piosenek co w naszym konkursie z racji skali punktowej jak i rocznicy urodzin jest pewnym minimum. Dopuszczam jednoczesne zgłoszenie w jednej wiadomości piosenek na dorosły i dziecięcy konkurs i jeżeli do 4 września też tam uzyskam 10 piosenek to mogę i tam głosowanie międzynarodowe.
Podsumowując główny czas na zgłoszenie w przypadku obu konkursów to 4 października ale mile widziany byłoby wybranie piosenki w terminie szybszym czyli 4 września tak by was zupełnie nie rozleniwić :)

Piosenki do Our Sound na stan obecny:
01 TARJATURUENAT TUOLELENKI
Antiloop - In my mind: https://www.youtube.com/watch?v=L5sQYUFGAc0
02 KSIĘSTWO SARMACJI
Poseł Berkowicz - #hot16challenge: https://www.youtube.com/watch?v=Dh2T8B9Z5wA
03 KRÓLESTWO TRIZONDALU
Roméo Elvis - Défoncé
https://www.youtube.com/watch?v=cKrZ9Sd88tI
04 RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW 
F. Bohomolec "Kurdesz"
https://youtu.be/5Vb0qrizYOI
05 CESARSTWO NORWEGLANDU
Lech Makowiecki - Ostatnia Kula
https://www.youtube.com/watch?v=heg818V5UEk
06 PALANTYNAT LEOCJI
Remont - Całujemy Pomnik Papieża
https://www.youtube.com/watch?feature=e ... HDtr_ozdkI

W konkursie dziecięcym póki co ta propozycja:
01 KSIĘSTWO SARMACJI
AniKa Dąbrowska - Do Gwiazd: https://www.youtube.com/watch?v=8z8bhvkMcrA

Krzysztof Hans
Posty: 9
Rejestracja: 27 cze 2020, 15:14

Re: Zaproszenie na Our Sound

 • Cytuj
 • zaloguj się, by polubić ten post

Post autor: Krzysztof Hans »

Aktualizacja regulaminu obu konkursów:
Regulamin Główny Our Sound Song Contest i Junior Our Sound Song Contest
Art. 1 [Ogólne]
Międzymikronacyjny Konkurs Muzyczny Our Sound (dalej "Konkurs") jest konkursem apolitycznym, mający na celu zjednoczenie mikronacji poprzez muzykę.

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Edycje Konkursu odbywają się co rok, z możliwym przesunięciem o pół roku.

2. O zbliżającym się konkursie w miejscach publicznych Mikronacji informują Członkowie Komisji Naczelnej. Władze chętnej do udzialu Mikronacji powinni zgłosić swój kraj do Przewodniczącego Komisji Naczelnej.

3. Organizowaniem Konkursu zajmują się Członkowie Komisji Naczelnej (dalej "Organizatorzy").

4. Organizatorów co edycję wyłania Przewodniczący Komisji Naczelnej.

5. Zgłaszanie mikronacji do konkursu trwa do zakończenia określonego przez Organizatorów terminu.

6. Każda Edycja Konkursu zawierać w sobie ma: - Preselekcje - Finał - Głosowanie - Przedstawienie wyników oraz zakończenie Edycji

7. Kraj, który zwyciężył w głosowaniu, jest organizatorem następnej Edycji Konkursu.

8. Skład Komisji Naczelnej jest stały

9. Komisja Naczelna stała składa się z maksymalnie pięciu osób - dyrektora konkursu (przewodniczącego Komisji Naczelnej), przedstawiciela Księstwa Sarmacji (I vice-przewodniczącego Komisji Naczelnej), przedstawiciela Konsulatu Sclavinii (II vice-przewodniczącgo Komisji Naczelnej), przedstawiciela mediów oraz wyznaczonego członka pomocniczego.

10. Konkurs może być prowadzony przez jedną osobę stanowiącą funkcje dyrektora konkursu.

Art. 3 [Preselekcje]

1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować preselekcje do Konkursu, bądź powołać specjalną komisję do wyłonięcia utworu reprezentującego dany Kraj w danej Edycji Konkursu.

2. Organizatorzy mają obowiązek nadzorować Preselekcje we wszystkich Krajach Uczestnikach, by nie doszło do naruszeń Regulaminu.

Art. 4 [Głosowanie]

1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować zgodne z zasadami głosowanie na każdej Edycji Konkursu, a także przedstawić Organizatorom wyniki głosowania w Kraju według następującej punktacji:

X miejsce - 1 punkt
IX miejsce - 2 punkty
VIII miejsce - 3 punkty
VII miejsce - 4 punkty
VI miejsce - 5 punktów
V miejsce - 6 punktów
IV miejsce - 7 punktów
III miejsce - 8 punktów
II miejsce - 10 punktów
I miejsce - 12 punktów

2. Organizatorzy powinni przedstawić punktację od każdego Kraju we wszystkich Miejscach Publicznych Krajów Uczestników bądź na stronie głównej i/lub wyznaczonego forum organizującego państwa


Art. 5 [Utwory muzyczne]
1. Konkurs ma na celu wyłonięcie najpopularniejszego utworu muzycznego wśród mieszkańców v-świata.
2. Utwory muzyczne nie mogą przekraczać długości 5 minut.
3. Dopuszczalne są utwory zarówno autorskie (stworzone przez obywateli mikronacji) jak i te stworzone przez kogoś innego - także te znane z realnego radia i telewizji czy nośników muzycznych.
4. Język utworów jest dowolny a jedyne zastrzeżenie dotyczy tego by tekst utworu nie był kontrowersyjny. Za wysłany utwór odpowiada wysyłająca go mikronacja.
5. Dopuszcza się utwory instrumentalne jednak zaleca się by jednak były prezentowane z wokalem.
6. Wiek wokalisty i członków zespołu to 8 - 15 lat dla Junior Our Sound Song Contest i powyżej 16 lat dla dorosłego Our Sound Song Contest.
7. Określony wiek musi być ukończony w czasie przeprowadzania konkursu a zwłaszcza w terminie głosowania.
8. Dozwolona jest zmiana piosenki wystawianej przez dane kraje ale w czasie przewidzianym na preselekcje a informacja o tym musi być podana publicznie.

Art. 6 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
3. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.
Regulamin 12 edycji Our Sound Song Contest
Art. 1 [Ogólne]
Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Dwunasta edycja dorosłej odsłony Konkursu ma się odbyć między czerwcem a grudniem2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w mieście Grodzisk w Starosarmacji na terenie Księstwa Sarmacji
2. Początek 12 edycji Our Sound planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku.
3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 grudnia 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 20 grudnia 2020 r.
3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji.
4. Konkurs odbędzie się na terenie regionu Starosarmacji.
5. Miasto i arena konkursu będą ustalone przez organizatora wydarzenia.
6. Dyrektorem 12 edycji konkursu Our Sound i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice.
7. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@op.pl , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji
8. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail.
9. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to dwa miesiące od dnia startu przyjmowania piosenek.
10. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe]
1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
3. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.

Regulamin 1 edycji Junior Our Sound Song Contest
Art. 1 [Ogólne]
Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja]
1. Pierwsza edycja dorosłej odsłony Konkursu ma się odbyć między czerwcem a grudniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w mieście Grodzisk w Starosarmacji na terenie Księstwa Sarmacji
2. Początek 1 edycji Junior Our Sound planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku.
3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 grudnia 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 20 grudnia 2020 r.
3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji.
4. Konkurs odbędzie się na terenie regionu Starosarmacji.
5. Miasto i arena konkursu będą ustalone przez organizatora wydarzenia.
6. Dyrektorem 1 edycji konkursu Junior Our Sound i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice.
7. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@op.pl , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji
8. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail.
9. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to dwa miesiące od dnia startu przyjmowania piosenek.
10. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania.

Art. 3 [Przepisy końcowe]

1. Postanowienia opisane w Art. 1, Art. 2 p. 3, p. 6 - 10 stosuje się również wobec pierwszej edycju Junior Our Sound Song Contest która to odbędzie się w Grodzisku równolegle głównego konkursu Our Sound.
2. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
4  Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.
Terminarz 12 edycji Our Sound i 1 edycji Junior Our Sound:
4 czerwca 2020 r. od godz. 20:20 (będzie to też godzina początku lub końca kolejnych etapów konkursu) - 4 października 2020 r. Preselekcje krajowe i zgłaszanie utworów
4 października 2020 r. - 29 listopada 2020 r. Głosowanie międzynarodowe
29 listopada 2020 r. - 4 grudnia 2020 r. Publikacja wyników

Organizacja (narracyjna) konkursu:
12 edycja Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:
Miasto i region organizujący: Grodzisk (Starosarmacja, Księstwo Sarmacji)
Arena: Grodzisk Arena
Obrazek
Slogan: Sound of Music
Scena:
Obrazek
Ceremonia Otwarcia: RTS Studio:
Obrazek
Prowadzenie:
Anastasiya Vinnikova (reprezentantka Księstwa Sarmacji na jednym z wcześniejszych konkursów Our Sound z piosenką pt. "I love Belarus") :
Obrazek
Aleksandra Jasnewska (Telewizja Korona) :
Obrazek
Tamara Starska (Telewizja Korona) :
Obrazek
Edyta Głębka (Telewizja Korona):
Obrazek
Prowadzenie Ceremonii Otwarcia: Zespół My3  (Julia Trojanowska, Natalia Klewicz i Karolina "Gefi" Gefert)
Reporterki konkursu: Yulia Shisko, Alena Karpovich i Ninel Karpovich - to też wokalistki z zespołu 3+2 oraz w czasie koncertu dziewczyny z zespołu My3
Prowadzenie Konferencji Prasowych:
Roksana Świętek
Obrazek
Agnieszka Jaworska 
Obrazek
z Telewizji Korona oraz Ida Nowakowska-Herndon
Hymn konkursu: Velvet - Sound of Music: https://youtu.be/qWG392hYmps
Goście specjalni:
Anastasiya Vinnikova z piosenkami "I love Belarus" (https://www.youtube.com/watch?v=frhQMuyH0lg ) oraz "For the gold" (https://www.youtube.com/watch?v=eLBml3iJPLI )
Velvet z hymnem konkursu oraz Mi Amore: https://www.youtube.com/watch?v=j9wplafBfxI
Zespół 3+2  (z pierwszą w historii konkursu w barwach Sarmacji - https://www.youtube.com/watch?v=9qD5B79Z0wg lub  https://www.youtube.com/watch?v=JNSEl49Ybjw albo w formie teledysku: https://www.youtube.com/watch?v=hZQOq8MG4nI ) i dodatkowym singlem "Butterfiles" (https://www.youtube.com/watch?v=MvK2KU2zfzA i w formie teledysku: https://www.youtube.com/watch?v=nklIoJzjwwM )
- zespół Rammstein (reprezentacja RSiT - pierwszy gospodarza konkursu) z piosenką "Amerika" (https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM ) z I edycji i nowym singlem "Radio" (https://www.youtube.com/watch?v=z0NfI2NeDHI )
- zespół Omega (pierwszy zwycięzca w historii Our Sound - reprezentacja Monarchii Austro-Węgier) z utworem "The Girl With The Pearl's Hair" (org. "Gyöngyhajú lány") : https://www.youtube.com/watch?v=SNLsmh_otYs
Przedział wiekowy artystów uczestniczących w konkursie: 16+ lat

-------
1 edycja Junior Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:
Miasto i region organizujący: Grodzisk (Starosarmacja, Księstwo Sarmacji)
Arena: Grodzisk Arena
Slogan: Around The World (Dookoła Świata)
Scena:
Ceremonia Otwarcia: RTS Studio
Hymn konkursu: A-Teens - Halfway Around The World: https://youtu.be/bhLHZovX1t0
Prowadzenie: Ida Nowakowska-Herndon
Obrazek
oraz zespół My3 (Julia Trojanowska, Natalia Klewicz i Karolina "Gefi" Gefert)
Obrazek
Reporterki konkursu: Yulia Shisko, Alena Karpovich i Ninel Karpovich - to też wokalistki z zespołu 3+2
Prowadzenie Konferencji Prasowej: Edyta Głębka i Tamara Starska
Goście specjalni:
Alicja Szemplińska z piosenkami "Prawie My" (https://www.youtube.com/watch?v=flyzFzMtCc8 ),  "Empires" (https://www.youtube.com/watch?v=4X9qQ6GqdcU ) i "Gdzieś" ( https://www.youtube.com/watch?v=_psmxtRCioo )
Zespół A-Teens: z hymnem konkursu,  Upside Down ( https://www.youtube.com/watch?v=ggiUMDccO0Y ) i ABBA Mix (https://www.youtube.com/watch?v=9p6I83GqKdk )
Zespół BeFour:
SMS ( https://www.youtube.com/watch?v=GqIfcMN1-NM ) , All4One ( https://www.youtube.com/watch?v=POhG29oqQ7g ), Everybody (https://www.youtube.com/watch?v=J2efl8oksCc ), Ding a Dong (https://www.youtube.com/watch?v=Z9Tsv5eqI7Y ), Come fly with Me (https://www.youtube.com/watch?v=6gYwOyo7KNU ) oraz Champion (https://www.youtube.com/watch?v=LMyvgm17UzA )
zespół B'Witched: https://youtu.be/UvjLgjtJKsc
Przedział wiekowy artystów uczestniczących w konkursie: 8 - 15 lat

Centrum Prasowe obu konkursów: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=1068&t=30156

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wiadomości zza granicy”